Volg ons op facebook
Volg ons op youtube
Vrienden van True Colours

Word nu Vriend van Popkoor True Colours!

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u materieel of immaterieel bijdragen? Word dan nu Vriend van Popkoor True Colours. Met uw steun kan ons enthousiaste koor zich blijven verbeteren en mooie shows op de planken brengen.

Vrienden van True Colours komen vaak uit de directe omgeving (familie, vrienden en bekenden) of zijn oud-lid, maar ook kennen we veel vrienden die geen binding hebben met True Colours. Zij waarderen onze muziek en zijn trouwe bezoekers van onze concerten en daar zijn we trots op!

U bent al Vriend van True Colours vanaf een bijdrage van € 15,– per jaar. Meer mag natuurlijk ook. Het zal goed worden besteed!

Natuurlijk levert True Colours een tegenprestatie:

Hoe wordt u Vriend van True Colours?

Stort € 15,– (of meer) op rekening NL11 RABO 0148 9208 53 ten name van True Colours te Waalre o.v.v. vriend van True Colours met uw naam en email-adres.

Een eenmalige donatie kan ook

Wanneer u geen Vriend van True Colours wilt worden maar wel een donatie wilt doen is dat uiteraard ook mogelijk. U stort uw bijdrage op rekening NL11 RABO 0148 9208 53 ten name van True Colours o.v.v. donatie met uw naam en e-mailadres.

Het is fijn om goede vrienden te hebben!

Namens True Colours hartelijk dank voor uw betrokkenheid.